Bizimle İletişime Geç

Genel

“YEREL YÖNETİMLERDE ETİK DEĞERLERLE HİZMET”

YEREL YÖNETİMLERDE ETİK DEĞERLERLE HİZMET VERİLMESİNİ DESTEKLEYECEK VE REFORM ETKİSİ YARATACAK ETİK KURALLARI OLUŞTURMAK İÇİN KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU YOLA ÇIKTI: İLK DURAK GAZİANTEP


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen yerel yönetimlerde reform etkisi yaratacak olan “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” kapsamında etik davranış kodlarının oluşturulması çalıştaylarıGaziantep’de başlıyor.


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması,etik davranış kurallarınınoluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak içinOcak 2019 tarihinde hayata geçirildi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi’ninSözleşme Makamı olduğu ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen yerel yönetimlerde reform etkisi yaratacak olan“Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi”kapsamında yerel yönetimlerde özellikle il özel idareleri ve belediyeler tarafından sunulan hizmet alanlarında etik davranış kodlarının oluşturulması için ülke çapında bir dizi çalıştay gerçekleştiriliyor. Çalıştaylar; valilikler, belediyeler, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Sivil Toplum Örgütleri, mesleki kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleşiyor. Çalıştayların ilk ikisi15 Ekim’de Gaziantep’de başladı.

Gaziantep Çalıştayı, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Çalıştay kapsamında projenin uzmanları tarafından çalışma gruplarının çalışmalarında esas alacakları konuları yerel yönetimlerdeki uygulamalardan örneklerle interaktif şekilde sunuldu.

Gaziantep’teki çalıştay ise Gaziantep’in yanı sıra Kilis, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Kahramanmaraş’tan Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, İmar ve Bütçe Planlama Komisyonları, STK’lar, mesleki kuruluşlar ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Temsilcileri, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Valiliklerdeki Etik Komisyonlar, Belediye Meclislerindeki Etik Komisyonlardan katılımcılarla gerçekleştirildi.

Gaziantep’in ardından çalıştaylar Erzurum, Trabzon, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Ankara’da devam edecek. Çalıştaylar kapsamında yerel yönetimlerdeki hizmet alanlarında şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yüksek hizmet kalitesi gibi etik davranış kurallarının oluşturulması ve benimsenmesi ile vatandaşın memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir.

Etik ilkeler, kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet sunumunda rehberlik yapan en önemliaraçlardan birisidir. Bu çerçevede, hukukun üstünlüğü, dürüstlük, adalet, güven, eşitlik, şeffaflık ve liyakat gibi evrensel ilkeler referans kabul edilir. Bu ilkelere uyulmasının sağlanmasıyla halkta kendisine hizmet sunan kurumlara yönelik güvengeliştirici bir ortam oluşur.

Etik ilkelerin ihlali ise kamu hizmet sunumlarında karşılaşılanrüşvet, yolsuzluk ve kayırmacılık gibi suç oluşturan halleri de içeren etik dışı uygulamaların önüne yeteri düzeydegeçilemediği koşullarda gerçekleşmektedir.

Etik ilkelere uygun iyi bir kamu yönetimi için gerekli yasal altyapının oluşturulması ve farkındalık artırma ihtiyacından yola çıkılarak hazırlanan projemiz;

 • 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı.
 • Projenin süresi 24 ay olup, Ocak 2021 itibariyle tamamlanacak.
 • Projenin faydalanıcısı Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK)’dur. Projenin diğer faydalanıcı kurumları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü (YYGM) ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü (İİGM)’dür.
 • Sözleşme makamı Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.
 • Proje, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II kapsamında finansal olarak AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1.790.000,00 AVRO bütçeyle desteklenmektedir, projenin İzleme Makamı ise AB Türkiye Delegasyonu (EUD) dur.

Ülkemizde Avrupa standartlarında yolsuzlukla mücadeleye katkı sağlayacağız!

 • Proje kapsamında üç Avrupa Birliği üyesi ülke olan İsveç, Fransa ve İtalya’nın konuya ilişkin en iyi örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenecek.
 • Yerel yönetimlerde uygulanan iyi etik örneklerini yerinde incelemek amacıyla iki Avrupa Birliği üye ülkesi Almanya ve İspanya’ya çalışma ziyaretleri düzenlenecek.
 • Bugüne kadar Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na yapılan ihlal başvuruları başta olmak üzere şikâyet ve davaya konu edilmiş yerel yönetimlerde hizmet alımlarına yönelik etik ihlalleri örnekleri incelenecek.
 • Kamuoyunun etik farkındalığını artırmak amacıyla iki kısa film/kamu spotu hazırlanacak ve yayınlanacak.
 • Yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlileri için belirlenen etik davranış kuralları ile mevzuat teklifine ilişkin çıktılar, Etik Komisyonu üyeleri ve Belediyeler Birliğinefarkındalık çalıştaylarında anlatılacak. Etik kuralların belirlenmesini takiben, seçilmiş ve atanmış yerel yönetim temsilcilerine etik kodlar hakkında bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak üzere Türkiye genelinde 7 bölgede 7 konferans düzenlenecek. Konferanslara sadece yerel yönetimlerde çalışanlar değil, hizmet alanlar da katılacak.
 • Yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlileri hizmet sunumunda etik açıdan ortaya çıkan problemli durumların tartışılmasına yönelik ilgili STK’ların, mesleki kuruluşların, yerel yönetim temsilcilerinin ve Etik Komisyonu üyelerinin katılımıyla bölgesel toplantılar düzenlenecek.

Etik İhlallerinde Türkiye’nin Hafızası Yapılandırılıyor

 • Türkiye’de ilk defa Etik ihlalleri için veri tabanı oluşturulacak. Etik ihlalleri izleme stratejisi geliştirilecek, tüm ayrıntılar çalıştaylarda belli olacak. Elde edilecek veriler veri tabanına işlenecek, araştırma, inceleme ve soruşturmalar hızlanacak!

Sivil izleme ve denetim!

 • Sürdürülebilirlik için STK gönüllülerinden etik liderlik, izleme ve savunuculuk yöntemleri gibi konularda eğitimlerle ETİK ELÇİLERİ yetiştirilecek, böylece elçiler sivil birer izleyici olarak sessizlerin sesi olacak. Yerel yönetimlerde etik kültürünü güçlendirmek ve yolsuzluğu en aza indirgemek üzere yerel yönetimlerle STK’lar arasında sürdürülebilir iş birliğinin sağlanmasına ilişkin Strateji Planı hazırlanacak.

Eğitimle desteklenen sürdürülebilir farkındalık: ETİK EĞİTİCİLER geliyor!

 • Ülke çapında yerel yönetimlerde kamu görevlilerine yönelik E-Öğrenme Modülü ile yaygın etik farkındalık eğitimi verilecek.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, İçişleri Bakanlığı, Valiliklerden “Etik Eğiticiler” yetiştirilecek. Bu eğitimin ardından eğiticilerin büyük çoğunluğu belediyeler ve kamu kurumlarında bilgilendirme ve yönlendirme yapacaklar. E-Öğrenme Modülünü Etik Eğiticiler yaygınlaştıracaklar.

Okumaya Devam Et
Reklam
Yorum Yap

Yorumlar...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Genel7 ay önce

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca Muğla’nın Yerel Tohumlarını Tercih Etti

KOCAELİ7 ay önce

Gölcük’te orta refüjler ve üçgen adalar yeşilleniyor

EKONOMİ7 ay önce

MAYIS AYINDA TOPLANAN VERGİ HASILATI YÜZDE 3,4 ARTTI

GÜNCEL7 ay önce

CAN DOSTLARIN BAKIMLARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BARINAĞINDA YAPILDI

İSTANBUL7 ay önce

MOBİL ATIK ARACI KADIKÖY YOLLARINDA

GÜNDEM7 ay önce

İzmit Belediyesi yeni araç filosu henüz kente gelmeden ilgi odağı oldu

ANKARA7 ay önce

APARTMAN YÖNETİCİLERİ BAŞKENT MOBİL’DE

EĞİTİM7 ay önce

Muğla Büyükşehirden Online Sınav

ANKARA7 ay önce

ASBESTLİ BORULARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

EĞİTİM7 ay önce

AYDIN BÜYÜKŞEHİR LGS SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLERE MASKE DAĞITTI

GÜNCEL7 ay önce

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

SİYASET7 ay önce

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İLGEZDİ: “YENİ TÜRKİYE’NİN YENİ AKTÖRLERİ İHBARCILAR! SAATTE 20 YENİ İHBAR”

İSTANBUL7 ay önce

İMAMOĞLU’NUN ADALAR GEZİSİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE SONA ERDİ

KOCAELİ7 ay önce

İzmit Belediyesi yağmur sonrası yolları temizliyor

GÜNCEL7 ay önce

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARITMA TESİSLERİNDE SUYA CAN VERİYOR

KOCAELİ7 ay önce

Başkan Büyükakın’dan öğrencilere müjde

GÜNCEL7 ay önce

Bakan Selçuk: 1 milyon 680 bin haneye yardım ulaştırdık

SİYASET7 ay önce

Erdoğan’ın katıldığı toplantıdaki öneri: Ayasofya’da ilk namaz 15 Temmuz’da kılınsın

SPOR7 ay önce

Nihat Özdemir, Fenerbahçe’den istifa etti!

SİYASET7 ay önce

Bakan Soylu: Musibetleri kaynağında yok etmeye çalışıyoruz!

SİYASET7 ay önce

“Davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de”